~emlakbul

SWiSH Movie - Movie1.swi - www.swishzone.com

-
 
Müşterinin Yükümlülükleri;
1.1. Müşteri, web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu(server) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.
-
1.2.Müşteri, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.Müşteri bu dökümanları anlaşma süresi içinde KILIÇARSLAN Web Tasarımı'na teslim etmek zorundadır.Aksi halde işlemin gecikmesinden ve alacağın geç ödenmesi konusunda hiçbir şekilde hak talep edemez.
-
1.3.Müşteri, KILIÇARSLAN Web Tasarımı tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkını KILIÇARSLAN Web Tasarımına ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılamayacağını kabul ve beyan eder.
-
1.4.Müşteri, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu KILIÇARSLAN Web Tasarımı’nın hiç bir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
 
Kılıçarslan Web Tasarım'ın Yükümlülükleri;
2.1.KILIÇARSLAN Web Tasarım, MÜŞTERİ'nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla yükümlüdür.
-
2.2.KILIÇARSLAN Web Tasarım, MÜŞTERİ'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.
-
2.3.KILIÇARSLAN Web Tasarım, MÜŞTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder ve bu ilavelerin yapıldığına dair müşteriye e-posta ve telefonla haber edileceğini kabul ve beyan eder.
-
2.4.KILIÇARSLAN Web Tasarım, MÜŞTERİ’ye sözleşme çerçevesinde verilen işi, sözleşme tarihine kadar bitireceğini kabul ve beyan eder.
Hizmet Süresi ve Bedeli;
3.1.İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi ..................... belirlenmiştir, süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücreti mukabilinde uzatılabilir.
-
3.2.Hizmet bedeli KILIÇARSLAN Web Tasarım tarafından ........................ YTL+ KDV olarak belirlenmiştir.
-
3.3.Hizmet Bedeli'nin %50'si iş başlangıcında, kalan %50'si ise tasarım sürecinin bitiminde yada belirlenen vade aralıkları sözleşmeye eklenerek yeni bir ödeme planı çıkartılacaktır.MÜŞTERİ tarafından alındığına dair karşılıklı imza atılmış belge karşılığında KILIÇARSLAN Web Tasarımı’na ödenecektir.
-
3.4.Ödemelerin yapılmaması durumunda, KILIÇARSLAN Web Tasarım taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak, iptal etmek ve hukuki süreci başlatma hakkına sahiptir.Müşteri bu maddeyi de okuduğunu ve tam olarak anladığını kabul ve  beyan eder.
Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri;
4.1.İşbu MÜŞTERİ eğer üzerine düşen koşulları yerine getirmediği veyahut gününde ödeme yapmaması durumunda KILIÇARSLAN Web Tasarımı Sözleşmeyi tek taraflı iptal etme hakkına ve yapılacak olan projeyi isteği doğrultusunda sınırsız süre dondurma hakkına sahiptir.
-

4.2.Ticaret, alışveriş, Portal, Yönetim Programı, Web Sayfası vb. gibi  projelerde KILIÇARSLAN Web Tasarımı’nın hazırladığı ve müşterinin onayladığı her sayfaya Şirket imzası ve kaşesi konulma zorunluluğu mevcuttur.

-
4.3. İş  Bu sözleşme 2 nüshadan oluşmuştur. KILIÇARSLAN Web Tasarım sözleşmedeki değişiklik yapmadan önce müşteriye haber etmekle mükelleftir. MÜŞTERİ bu metni tam olarak okuduğuna ve bu metni onayladığını beyan eder.
-
4.4.İş Bu MÜŞTERİ ile KILIÇARSLAN Web Tasarım arasında imzalanan sözleşme dahilindeki istenilen resim, grafik, müzik, ses, görüntü ve diğer bilgiler KILIÇARSLAN Web Tasarım‘nin istediği tarihte elinde olmaması halinde KILIÇARSLAN İnternet Hizmetleri tasarım gecikmesini kesinlikle kabul etmez.MÜŞTERİ bu maddeyi okuduğunu ve onayladığını kabul ve beyan eder.
-
4.5.İş Bu MÜŞTERİ kendisine düşen yükümlülüklerden ; ödemede aksaklık, zamanında ödeme yapılmaması, mazeret belirtilmeden ödeme yapılmaması veyahut KILIÇARSLAN İnternet Hizmetleri’ne yazılı olarak ödenmesi gereken borcun gecikme sürecini (borcun gecikme süresi 3 gündür) belirtmediği taktirde KILIÇARSLAN Web Tasarım sözleşmeyi tek taraflı iptal etme hakkına, yapılan işi durdurma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ bu maddeyi okuduğunu ve onayladığını kabul ve beyan eder.
-

4.5.İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2004 - 2010 ® Kılıçarslan Tasarım -
-
 info@kilicarslantasarim.com  | +90 (216) 481 84 27  |  Her hakkı saklıdır.

Kullanım Sözleşmesi  |  Gizlilik Politikası  |  Güvenlik Politikası

Kılıçarslan Tasarım bir KILIÇARSLAN MEDYA kuruluşudur.